Piece Indukcyjne – Eterma są  przeznaczone  do niskotemperaturowych wodnych instalacji centralnego ogrzewania, o maksymalnej temperaturze roboczej do 90ºC, wykonanych z rur stalowych, miedzianych, polietylenowych, polipropylenowych, CPVC itp., z wykorzystaniem wszystkich typów grzejników tj.: żeliwnych, stalowych (płytowych, łazienkowych, dekoracyjnych), miedzianych (łazienkowych i konwektorowych), aluminiowych, podłogowych, ściennych, sufitowych oraz nagrzewnic i kurtyn powietrznych.

Indukcyjne Pompy Ciepła współpracują z wszystkimi kotłami CO (połączone szeregowo jako podstawowy, rezerwowy lub wspomagający), pojemnościowymi podgrzewaczami wody, przepływowymi podgrzewaczami wody, zbiornikami buforowymi itp.

Pracują w instalacjach z cyrkulacją wymuszoną, w układzie zamkniętym lub otwartym.
Konstrukcja Indukcyjnej Pompy Ciepła – Eterma  jest chroniona patentem UP RP.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE: